Trang chủ > Báo cáo thực tập kế toán > Mẫu nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp

Mẫu nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp

Mẫu nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp

Xem mẫu nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 Họ và tên người nhận xét: ........................................................................................................

Chức vụ: ..........................................  Cơ quan:.........................................................................

Họ và tên sinh viên: ..................................................................................................................

Đề tài hay nội dung công việc được phân công: ...................................................................

......................................................................................................................................................

 

I. VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

1. Các kết quả sinh viên đã thu được: ....................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Xếp loại chung:    £ Tốt             £ Khá            £ Trung bình            £ Kém

 

II. VỀ Ý THỨC KÝ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

1. Việc chấp hành nội quy cơ quan của sinh viên:...............................................................

......................................................................................................................................................

2. Tinh thần làm việc của sinh viên:.......................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Thái độ sinh viên trong giao tiếp với mọi người: .............................................................

......................................................................................................................................................

 

III. NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP

1. Ưu điểm nổi bật: ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Khuyết điểm, hạn chế: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Các đề nghị: ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

............., ngày ....... tháng ...... năm 2010

Xác nhận của cơ quan tiếp nhận SV thực tập

(Ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu nhận xét kết quả thực tập tốt nghiệp bằng file word: tại đây

Kế Toán Hà Nội xin kính chúc các bạn hoàn thành báo cáo tốt nghiệp kế toán tốt nhé !

Incoming search terms:

  • mau nhan xet cua cong ty thuc tap
  • Mẫu nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp
  • mẫu xác nhận của cơ quan thực tập tôt nghiệp
  • nhan xet mau cho nhan vien thuc tap
  • viết lời nhận xét trong giấy xác nhận thực tập về ý thức và công việc được giao
  • xac nhan cho sinh vien thuc tap
Từ khóa: ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?

Trung tâm kế toán tại Cầu Giấy Trung Tâm Kế Toán Hà Nội
Website: ketoancaugiay.com